COPD KLACHTEN

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) wordt gekenmerkt door vernauwing van de ademhalingswegen met voortdurende ontstekingsreacties en de symptomen ademnood,  en chronisch ophoesten. Neveneffecten als bv gewichtsverlies, hart en vaatziekten en krachtafname dragen bij aan de ernst van deze ziekte.

COPD gericht en effectief behandelen

IDIAG STMEDICAL

De Idiag STmedical kan eenvoudig en effectief gebruikt worden bij de COPD therapie. Door na mogelijkheid krachtig in- en uitademen worden de ademhalingsspieren doelgericht versterkt en de gehele borstkas gemobiliseerd.

Hierdoor wordt effectiever slijm opgehoest en het gevaar voor infectiehaarden verkleint. De gehele bewegingsafloop van de ademhaling wordt op functionele wijze gecoördineerd en geconsolideerd. Uithoudingsvermogen-, kracht en coördinatie tekorten worden zo op effectieve wijze verholpen.

Verbetering van het uithoudingsvermogen en kracht van de ademhalingsspieren

Verbetering van de fysieke prestaties

Verbeterde levenskwaliteit

CONTACT OPNEMEN

Vragen of een bestelling plaatsen:
info@gezondheidstools.nl
06 42113352

IDIAG STMEDICAL

De Idiag STmedical kan eenvoudig en effectief gebruikt worden bij de COPD therapie. Door na mogelijkheid krachtig in- en uitademen worden de ademhalingsspieren doelgericht versterkt en de gehele borstkas gemobiliseerd.

Hierdoor wordt effectiever slijm opgehoest en het gevaar voor infectiehaarden verkleint. De gehele bewegingsafloop van de ademhaling wordt op functionele wijze gecoördineerd en geconsolideerd. Uithoudingsvermogen-, kracht en coördinatie tekorten worden zo op effectieve wijze verholpen.

Verbetering van het uithoudingsvermogen en kracht van de ademhalingsspieren

Verbetering van de fysieke prestaties

Verbeterde levenskwaliteit

CONTACT OPNEMEN

Vragen of een bestelling plaatsen:
info@gezondheidstools.nl
06 14223314

Verzwakte ademhalingsspieren effectief versterken

Een belangrijk onderdeel bij COPD zijn de gereduceerde fysieke prestatie, welke vaak veroorzaakt worden door ademnood, en die bij dagelijkse situatie beperkingen veroorzaakt en de levenskwaliteit verminderd. De structurele en functionele schade aan de longen worden door systeem ziektes begeleid. De specifieke verzwakking van de ademhalingsspieren ontstaat daarbij door vernauwing van de ademhalingswegen, welke weer zorgen voor een chronische overbelasting van de ademhalingsspieren.

Een extra verzwakking van de spieren kan door cortison-bevattende medicijnen of verminderde fysieke activiteit worden veroorzaakt. Daarom wordt een gerichte therapie van de ademhalingsspieren aanbevolen.

In actuele wetenschappelijke onderzoeken naar de behandeling van COPD wordt de ademhalingsspieren therapie als een werkzame uitbreiding op bestaande fysiotherapie aanbevolen.

Wetenschappelijk bevindingen ten aanzien van ademhalingspieren therapie

Op basis van wetenschappelijk bewezen effecten van een regelmatige ademhalingsspieren therapie bij COPD patiënten is er na enkele weken een positieve ontwikkeling van de gezondheid in de vorm van minder ademnood, verbeterde fysieke prestaties en een gestegen levenskwaliteit. Wetenschappelijke studies laten opvallende verbeteringen zien in het uithoudingsvermogen van de ademhalingsspieren/-kracht, en een opvallend gestegen levenskwaliteit en een duidelijke afname van ademnood.

De SpiroTiger® Medical als effectief trainingsapparaat voor patiënten met cystische fibrose

De fysiotherapeutische behandeling bij cystische fibrose bestaat hoofdzakelijk uit conventionele fysiotherapie technieken. Een actueel onderzoek geeft aan dat deze technieken nog steeds werken. De daarmee behaalde verbeteringen van de longfunctie en sputum mobilisatie zijn echter onvoldoende.

Sputummobilisatie bevorderen:

De sputum mobilisatie is echter heel belangrijk om ervoor te zorgen dat ontsteking veroorzakende bacteriën geen kans krijgen. Het is daarom zinvol te overwegen een ademhalingstraining als extra therapievorm toe te voegen.

Optimale aanvulling bij een cystische fibrose therapie.

De SpiroTiger medical kan een optimale aanvulling van de conventionele cystische fibrose therapie zijn. De pulmonale functiewaarden verbeteren, de in en uitademing wordt geïntensiveerd en de sputum mobilisatie neemt aanzienlijk toe.

Zo functioneert de training van de ademhalingsspieren

De SpiroTiger Medical is een trainingstoestel voor de ademhalingsspieren. Het is verstandig om in het begin de training te laten begeleiden door een ervaren therapeut. Dankzij de eenvoudige bediening is het echter al snel mogelijk zelfstandig met de SpiroTiger Medical te trainen. Dit maakt de SpiroTiger overal en altijd inzetbaar-of het nu in het ziekenhuis, bij de fysiotherapeut of thuis is. Om de uitwerking van de training optimaal te verkrijgen is het wel belangrijk de training met de SpiroTiger regelmatig te doen.

De overtuigende resultaten zijn wetenschappelijk onderbouwd. Het regelmatig gebruiken van de SpiroTiger Medical verbetert de afvoer van viskeuze afscheidingen (slijm, sputum) aanzienlijk.  Hierdoor worden potentiele bacteriehaarden beter uit de longen verwijderd.

Deze resultaten werden bij twee onafhankelijke onderzoeken van cystische fibrose vastgelegd.

Wetenschappelijke studies:

Dr. Wolfgang Kamin, Kinderziekenhuis van de universiteit Mainz (DE)

Het resultaat werd tijdens het „European Respiratory Society Congress “in München voorgesteld.

Dr. Roberta Sartori, Clinica Pedriatrica,
Universiteitsziekenhuis in Trieste (IT)
De prospectieve studieresultaten van de Italiaanse groep bevestigden de studie van het universiteitsziekenhuis.

Feiten:

  • Aanzienlijke verbetering van de longwaarden voor FVC,FeV1, FeV50, FEF 25-75
  • Aanzienlijke toename van de hoeveelheid afscheiden sputum
  • Minder problemen met ontstekingen en gelijktijdige afname van antibiotica
  • Toename bij de beoordeling over de levenskwaliteit.

Haal diep adem en zweef

Ik adem, dus ik besta! Hoe belangrijk het onbewust lopende proces “ademhaling” eigenlijk is wordt steeds duidelijker. Zo weten we tegenwoordig dat niet alleen het hart en de spieren de lichamelijke prestaties beperken, maar ook de ademhaling! Nieuwe trainingsmogelijkheden zorgen voor het specifiek trainen van de ademhalingsspieren. Daarvan kan de (top)sporter aanzienlijk profiteren.

De ETH-arts Urs Boutellier stelde vast dat bij sportieve prestaties, in tegenstelling tot wat algemeen gedacht werd, niet alleen het cardiovasculaire systeem en de spieren de lichamelijke prestaties beperken, maar ook de ademhaling. Om preciezer te zijn, de ademhalingsspieren. Deze zijn net als de skeletspieren dwarsgelegen, en dwarsgelegen spieren, dat weten we kun je doelgericht trainen.

Het beschermende mechanisme van het lichaam:

De ademhalingsspieren maken per dag meer dan 20.000 herhalingen, en bij belasting nog veel meer. Een ongelooflijke uithoudingsprestatie!  Dus zal het u niet verbazen dat de betrokken spieren (diafragma, tussenribspieren, buikspieren) moe kunnen worden. Zou dit gebeuren kan het levensgevaarlijk zijn. Daarom wordt een lichaamseigen beschermingsmechanisme gebruikt. Worden de ademhalingsspieren moe, dan wordt de bloedtoevoer naar armen en benen beperkt. Bij het fietsen en joggen kan dit tot gevolg hebben dat de beenspieren te weinig zuurstof krijgen. Er ontstaat versterkte lactaatvorming waardoor de beenspieren verzuren en je tot stoppen dwingen. Dan kan zich de van levensbelang zijnde ademhaling herstellen. De sporter komt tot de misvatting dat hij de benen meer moet trainen om niet moe te worden. Wie echter het lichaamseigen beschermingsmechanisme kent weet, dat het ook de ademhaling zou kunnen zijn! Dus de maximale zuurstofopname (VO2 max) is niet allesbepalend, want wat heb ik aan veel zuurstof als deze niet in de spieren aankomt!

Conditietraining voor de ademhaling

Door bovenstaande redenen is tegenwoordig duidelijk: wie zich met trainen of trainingsschema’s bezighoudt, die zou daarbij ook een gerichte conditietraining van de ademhalingsspieren moeten opnemen. Er is maar een trainingstoestel op de markt die een zodanige training mogelijk maakt. En dat is de “SpiroTiger”.  De SpiroTiger maakt het mogelijk om intensief te trainen zonder daarbij het bewegingsapparaat te belasten.

Het handtoestel bestaat uit een magneetventiel en een luchtzak en een elektronisch controlesysteem om hyperventilatie te voorkomen. Hierdoor wordt het mogelijk om de ademhalingsspieren op een hoog niveau te trainen. Zelfs hoger als je bij topsport zou kunnen bereiken. Als je met de SpiroTiger begint te trainen verbaas je dan niet dat je dit slechts korte tijd vol houdt. Train je consequent met de SpiroTiger dan merk je al snel het verschil. De trainingsduur verlengt zich, afhankelijk van de trainingsfase, tot 15-30 minuten bij 2 tot 5 trainingen per week.  Door de training te variëren kunnen ook verschillende belastingen van het ademhalingsapparaat doelgericht verbeterd worden- rustige, diepe of snelle ademhaling die bij klimmen en de eindsprint gevraagd wordt.  Alle gebruikers verklaren dat binnen enkele weken het prestatievermogen verbetert.

Werd er vroeger gepiept, nu wordt er diep door geademd en prestaties geleverd.

De juiste training voor succes!

De SpiroTiger® maakt een uitgebreide training mogelijk van alle conditiefactoren. Het traint uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, snelheid en de bewegelijkheid van het hele bovenlichaam. Daarbij komt nog dat het niet alleen enkele spierstrengen maar de bewegingsafloop “ademhaling” in de gehele bewegingsketen traint. Niet alleen de conditie maar ook de aansturing en coördinatie van de ademhalingsspieren wordt verbeterd. Hierop berust de prestatieverbetering door het trainen met de “SpiroTiger”.

De SpiroTiger is het enige toestel dat het uithoudingsvermogen van de ademhalingsspieren traint.

Door ademhaling extra power

De SpiroTiger® is geen wondermachine, dat nog even ter informatie maar het maakt een training van onze, van levensbelang zijnde ademhaling mogelijk zodat deze weer goed/beter functioneert. Een economisch goed functionerende ademhaling bewerkt wonderen.