LICHAAMSSAMENSTELLING ANALYSE

De moderne voedingsgeneeskunde beoordeelt de voedingswaarde en gezondheid niet langer op basis van het lichaamsgewicht, maar analyseert de lichaamssamenstelling met behulp van bio-elektrische impedantie-analyse (BIA).

Bia Corpus-Lichaamssamenstelling-Gezondheidstools

BODY COMPOSITION ANALYSIS – BIACORPUS RX 4004M

Veranderingen in het lichaamsgewicht kunnen mede veroorzaakt worden door veranderingen in de hoeveelheid lichaamswater, lichaamsvet of de lichaamsspieren. Daarom kan een goede beoordeling en bijbehorend advies alleen gegeven worden indien men rekening houdt met de afzonderlijke lichaamscompartimenten.

De Bio-elektrische impedantieanalyse (BIA) wordt al vele jaren gebruikt en erkend als eenvoudige, snelle en niet-invasieve methode voor het meten van de lichaamssamenstelling. Op eenvoudige wijze is het mogelijk de ontwikkeling van het lichaam betrouwbaar te analyseren.

Bia Corpus-Lichaamssamenstelling-Gezondheidstools
BiaCorpus-Set-Lichaamssamenstelling-Gezondheidstools

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolisme (ESPEN) heeft in 2004 met het vastleggen van de Europese richtlijnen over de methodiek en toepassing de basis gelegd voor het succesvol werken met de bio-elektrische impedantie-analyse (BIA).

De fasegevoelige meetmethode van de BIACORPUS RX 4004M gebruikt bij het bepalen van de lichaamssamenstelling de afwijkende geleidbaarheid van de afzonderlijke compartimenten bij het meten met verschillende frequenties.

Door een zwakke wisselstroom toe te passen, worden zowel de lichaamsweerstanden als ook fasehoek optioneel bij een frequentie van 50 kHz of in een frequentiespectrum van 1 tot 80 kHz gemeten.

  • Rz weerstand in ohm om lichaamswater te bepalen
  • Xc capacitieve weerstand voor het meten van lichaamscellen (spier)
  • Fasehoek (PA) faseverschuiving van stroom en spanning die ontstaat wanneer het door lichaamscellen stroomt.

De fasehoek wordt vaak als de belangrijkste parameter gezien voor het beoordelen van de verbeterden lichaamscelmassa of spiermassa.

Medisch erkend meetapparaat

Gebruikt 8 waarden om parameters te berekenen

Precisie door segmentale evaluatie

CONTACT OPNEMEN

Vragen of een bestelling plaatsen:
info@gezondheidstools.nl
06 14223314

Veranderingen in het lichaamsgewicht kunnen mede veroorzaakt worden door veranderingen in de hoeveelheid lichaamswater, lichaamsvet of de lichaamsspieren. Daarom kan een goede beoordeling en bijbehorend advies alleen gegeven worden indien men rekening houdt met de afzonderlijke lichaamscompartimenten.

De Bio-elektrische impedantieanalyse (BIA) wordt al vele jaren gebruikt en erkend als eenvoudige, snelle en niet-invasieve methode voor het meten van de lichaamssamenstelling. Op eenvoudige wijze is het mogelijk de ontwikkeling van het lichaam betrouwbaar te analyseren.

BiaCorpus-Set-Lichaamssamenstelling-Gezondheidstools

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolisme (ESPEN) heeft in 2004 met het vastleggen van de Europese richtlijnen over de methodiek en toepassing de basis gelegd voor het succesvol werken met de bio-elektrische impedantie-analyse (BIA).

De fasegevoelige meetmethode van de BIACORPUS RX 4004M gebruikt bij het bepalen van de lichaamssamenstelling de afwijkende geleidbaarheid van de afzonderlijke compartimenten bij het meten met verschillende frequenties.

Door een zwakke wisselstroom toe te passen, worden zowel de lichaamsweerstanden als ook fasehoek optioneel bij een frequentie van 50 kHz of in een frequentiespectrum van 1 tot 80 kHz gemeten.

  • Rz weerstand in ohm om lichaamswater te bepalen
  • Xc capacitieve weerstand voor het meten van lichaamscellen (spier)
  • Fasehoek (PA) faseverschuiving van stroom en spanning die ontstaat wanneer het door lichaamscellen stroomt.

De fasehoek wordt vaak als de belangrijkste parameter gezien voor het beoordelen van de verbeterden lichaamscelmassa of spiermassa.

Medisch erkend meetapparaat

Gebruikt 8 waarden om parameters te
          berekenen

Precisie door segmentale evaluatie

CONTACT OPNEMEN

Vragen of een bestelling plaatsen:
info@gezondheidstools.nl
06 14223314

EEN OVERZICHT VAN HET LICHAAM

De volgende compartimenten kunnen met behulp van de BIACORPUS RX 4004M worden bepaalt:

  • Vetmassa (A)
  • Vetvrije massa (B) incl. Body Cell Mass (BCM)
  • Totaal lichaamswater (TBW)
  • Waterverdeling over de extra/intracellulaire ruimte

Bij impedantiespectroscopie worden lichaamsweerstanden niet op één frequentie maar in een breed frequentiespectrum gemeten. De BIACORPUS RX 4004M meet het impedantiespectrum van 1 tot 80 kHz, want in dit bereik vinden de grootste veranderingen in de weefselimpedantie plaats.

BIACORPUS-overzicht van het lichaam-Gezondheidstools

Het typische impedantie spectrum

Karakteristiek is het dalen van de fasewinkel bij lage frequenties, veroorzaakt door een zwakkere doorstroming van de cellulaire ruimte bij een lagere meetfrequentie. Dit effect maakt het mogelijk de lichaamscompartimenten ECM en ICM te beoordelen. (ECM = extracellulaire massa ICM = intracellulaire massa)

De BIACORPUS onderscheidt de armen, benen en de romp als individuele objecten (segmenten). Kijkend naar het aandeel van de weerstanden in deze segmenten, valt op dat de armen en benen samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 88-94% van de lichaamsweerstand, terwijl de romp slechts ongeveer 6-12% van de weerstand oplevert.

PRECISIE DOOR SEGMENTALE EVALUATIE

Vooral bij lokale oedemen en waterretentie of bij sterk uiteenlopende lichaamssymmetrie (bijvoorbeeld tribale obesitas versus perifere obesitas) is de segmentale meting van extremiteiten essentieel voor een nauwkeurige evaluatie. Aangezien de romp alleen slechts 10% van de totale lichaamsweerstand uitmaakt, maar de massa van de romp vaak tot 50% van het totale lichaamsgewicht uitmaakt, zijn verandering binnen het bereik van de romp moeilijk meetbaar. Maar weet je precies wat de veranderingen van de extremiteiten zijn, kun je de samenstelling van de romp berekenen. Op deze manier helpt de segmentmeting ook bij de correcte meting van de romp.

BiaCorpus-Software Bodycomp-Lichaamssamenstelling-Gezondheidstools

HOE WORDT EEN BIACORPUS-METING UITGEVOERD

Op iedere hand en voet van de te onderzoeken persoon worden 2 (totaal 8) elektroden bevestigd. Vervolgens wordt de BIAcorpus ingeschakeld en geeft het display aan dat de meting loopt. Vervolgens wordt in de aangesloten PC/Laptop de meting opgevraagd. De resultaten van de meting worden via de aangesloten USB kabel in het beeldscherm getoond. Het is ook mogelijk de resultaten handmatig in te voeren. Vervolgens wordt door de software het resultaat berekend.

BiaCorpus-Meting-Lichaamssamenstelling-Gezondheidstools

De Bioimpedantie analyse maakt gebruik van de electrische eigenschappen van het menselijk lichaam. Bij de meting wordt met behulp van een fasegevoelige impedantie analysator, de BIACORPUS RX 4000, een constante sinusvormige wisselstroom (50 kHz) aan voorgegeven plaatsen door het lichaam gestuurd.