STRESS KLACHTEN

Stress wie kent het niet? De hedendaagse tijd brengt het met zich mee. We willen/moeten zoveel mogelijk doen en als het kan ook nog zo snel mogelijk. En dit dag in dag uit. Als we daarbij dan niets doen om de stress tegen te werken, moeten we ook niet verbaast zijn dat het mis gaat.

KRIJG JE STRESS weer onder controle MET DE STRESS PILOT

WAT DOET DE STRESS PILOT

De Stress Pilot meet en traint het stress regulering vermogen door middel van HRV- biofeedback training, veilig, snel en eenvoudig! Buiten het gegeven van een verbeterde weerstand tegen stress, profiteert de gebruiker al gelijk vanaf de eerste training van een directe stress vermindering!

Naast meting en analyse van de biologische stress paramater, levert de stress pilot software ook informatie over; de omvang en gevolgen van stress veroorzakende en stressbetreffende waarschuwingssignalen, stress weerstandsvermogen, stresstype en individuele stress factoren. De complete aanpak in de zin van “bio-psyché-sociaal-model” weerspiegelt zich in de persoonlijke weergave van de “stress radar”. Deze helpt u op weg naar een verbeterde weerstand en versnelt herstel bij stress.

StressPilot-Gezondheidstools

HRV-biofeedback training

Vanaf eerste training resultaat

Software kan door max. 3 personen gebruikt worden

CONTACT OPNEMEN

Vragen of een bestelling plaatsen:
info@gezondheidstools.nl
06 14223314

WAT DOET DE STRESS PILOT

De Stress Pilot meet en traint het stress regulering vermogen door middel van HRV- biofeedback training, veilig, snel en eenvoudig! Buiten het gegeven van een verbeterde weerstand tegen stress, profiteert de gebruiker al gelijk vanaf de eerste training van een directe stress vermindering!

Naast meting en analyse van de biologische stress paramater, levert de stress pilot software ook informatie over; de omvang en gevolgen van stress veroorzakende en stressbetreffende waarschuwingssignalen, stress weerstandsvermogen, stresstype en individuele stress factoren. De complete aanpak in de zin van “bio-psyché-sociaal-model” weerspiegelt zich in de persoonlijke weergave van de “stress radar”. Deze helpt u op weg naar een verbeterde weerstand en versnelt herstel bij stress.

StressPilot-Gezondheidstools

HRV-biofeedback training

Vanaf eerste training resultaat

Software kan door max. 3 personen
         gebruikt worden

CONTACT OPNEMEN

Vragen of een bestelling plaatsen:
info@gezondheidstools.nl
06 14223314

Symptonen van stress

Slecht of helemaal niet slapen, of als we slapen piekeren over wat we nog niet gedaan hebben en wat we morgen nog allemaal moeten doen! Stress is niet leeftijd gebonden, of je jong of oud bent, we hebben allemaal met stress te maken. Krijg je met teveel stress te maken dan ga je dit vroeg of laat merken. Stress kan tot grote gezondheidsproblemen leiden. Langdurige Stress kan er zelfs toe leiden dat je immuunsysteem wordt aangetast en je daardoor vatbaarder wordt voor allerlei ziektes.

Stresspilot - Gezondheidstool - stressradar

Hoe ontstaat stress?

Het ontstaan van Stress kan vele oorzaken hebben. Voorbeelden voor het ontstaan van stress zijn bijvoorbeeld; hoge werkdruk, problemen met leiding of collega’s, relatieproblemen, langdurige ziekte van jezelf of in je naaste omgeving, overlijden van naaste. Maar ook pesten, stalken, tobben kunnen tot stress leiden.

Is stress voor iedereen gelijk?

Nee, dat is niet zo. Ieder type mens gaat anders om met stress. Wat wel voor iedereen geldt is dat er altijd een grens is wat men aan stress kan verwerken.  Dit heeft deels te maken met je karakter. Zo zijn er  mensen die bij weinig stress al problemen krijgen en er zijn mensen die het fijn vinden altijd onder spanning te leven/presteren.

Vaak gaat een kort durende Stress periode niet gepaard met blijvende problemen, maar duurt deze stress periode te lang en komt  het lichaam het niet meer tot rust kunnen zich de eerste symptomen van stress laten zien, zoals bijvoorbeeld  niet aantoonbare lichamelijke klachten ( hoofdpijn, spanning in schoudergebied, rugpijn), zonder reden geïrriteerd zijn, depressiviteit, vergeetachtigheid of veel te veel eten en drinken.

Wat kan je helpen bij Stress

De stresspilot kan je helpen om je stress weer onder controle te krijgen. Vanaf de eerste training met de stresspilot voel je verandering.

Stresspilot Homeversie

Stress Pilot Home werd speciaal voor de zelfstandige gebruiker ontwikkelt. De gebruiker kan thuis/op het werk/tijdens vakantie, waar dan ook met de stress pilot trainen. Na aanschaf en installatie van de Stress Pilot software begint u met een 1 minuut durende test. Vervolgens vult u de vier verschillende vragenlijsten in. Daarna kunt u bij de stress radar zien hoe het met uw stressniveau gesteld is. Doordat de test en de vragenlijsten heeft ingevuld berekent de software het niveau waarmee u begint te trainen. De trainingsniveau ‘s liggen tussen 0 en 150. De trainingstijd kunt u zelf bepalen maar nooit langer dan 10 minuten per training. De training kunt u naar wens 1 x daags doorvoeren maar ook 2 of 3 x daags behoort tot de mogelijkheden. Ook wordt aanbevolen het gezondheidsdagboek bij te houden.

Ook toont de software u een overzicht van uw resultaten. Na elke training beoordeelt de software of het niveau verhoogt /verlaagt moet worden. Ook het herhaalt uitvoeren van de test en het invullen van de vragenlijsten helpen u om uw stressproblemen te verbeteren.

Stresspilot dashboard

Stresspilot training

Bekijk hier hoe een training op de Stresspilot eruit ziet.

Stresspilot test

Bekijk hier hoe een test op de Stresspilot eruit ziet.

Voor eenieder de juiste variant!

Ook is de stress pilot inzetbaar bij bedrijven, die de gezondheid maar ook het prestatieniveau van zijn medewerkers belangrijk vinden en daar waar nodig verbeteren wil. Door anonieme deelname aan de test door de stress pilot en invullen van vragenlijsten kan een inzicht verkregen worden over het stressniveau en de redenen daarvan, in het bedrijf.

Ook is de stress pilot inzetbaar bij het organiseren van gezondheidsdagen, met als doel persoons neutrale groepsonderzoeken en statistische gegevens te verzamelen.

De doelstelling om effectieve en efficiënte gezondheid oriënterende onderzoeken, in het bijzonder voor het bedrijfsleven, mogelijk te maken met een vergelijking en verloop controlemogelijkheid door test en re-test.

Verbetering van de stress regulatie

De moderne mens wordt met een schijnbaar constant stijgende belasting door stress geconfronteerd. De persoonlijke en economische gevolgen daarvan zijn moeilijk te berekenen. De veroorzakers van stress zijn vaak oncontroleerbaar en mede veroorzaakt door derden.

De Stress Pilot traint en verbetert de stress regulatie tegen iedere vorm van individuele stress!

5 goede redenen tot aanschaf Stress Pilot

1. Effectieve training van de individuele stress regulatie
2. Compleet (bio-psyché-sociaal-model)
3. Werking wetenschappelijk bewezen
4. Verbetering vanaf eerste training
5. Gelijk inzetbaar

Stress Pilot Manager

Experten systeem voor een moderne manier van stress management.

 1. biologische stress parameter meten
 2. stress type bepalen
 3. oorzaken vinden
 4. gevolgen beoordelen
 5. stress regulatie doelgericht trainen

De stress pilot manager ondersteunt de professionele gezondheidsaanbieder bij het meten/opslaan en analyseren van bio-psyché-sociale stress parameters. Het product, bestaande uit hard- en software, werd speciaal voor de organisatie en uitvoering van groepsonderzoeken.

Naast een individuele evaluatie en aanbeveling, produceert de stress pilot manager ook een representatieve collectieve evaluatie welke men bijvoorbeeld bij gezondheidsonderzoeken zou kunnen gebruiken.

De hardware van de stress pilot meet de heart rate variability (HRV). De meetmethode is wetenschappelijk onderbouwt. Tevens is het systeem eenvoudig in gebruik, betrouwbaar, en neemt slechts 1 minuut tijd in beslag.

Geanalyseerd en beoordeeld worden daarbij de HRV-parameters, die informatie over de stress regulatie weerstand van het autonome zenuwsysteem (ANS) mogelijk maken.

Regulatie van de stress reactie- meten en trainen

Eenvoudig weergegeven, regelt ons autonome zenuwsysteem (ANS) de stressreactie. Daarbij is de sympathicus verantwoordelijk voor de alarmering, activering en prestatieverbetering van ons organisme. Als tegenpool daarbij functioneert de parasympaticus, die zorgt voor herstel, rust als ook de regeling van lichaamseigen reserves.

De voor de gezondheid en welzijn cruciale balans tussen sympathicus (spanning) en parasympaticus (ontspanning) weerspiegelt zich in de heart rate variability (HRV). De HRV-meting door de stress pilot geeft dus informatie of- en in welke mate ons lichaam in staat is, ons hartritme aan de gestelde eisen, aan te passen. Hoe gevarieerder de HRV is, des te beter kan ons organisme omgaan met de gevolgen van stress.

Stress regulatie training met biofeedback

Bij de stress regulatie training met de stress pilot heeft het ademhalingsritme een positieve invloed op de HRV, welke doorlopend wordt gemeten en op het beeldscherm te zien is. Des te gevarieerder de HRV is, des te gelijkmatiger, c.q. balanceert het op het beeldscherm weergegeven object. Dit object symboliseert de HRV van degene die traint. Met deze, ook als biofeedback aangegeven training, lukt het om in relatief korte tijd te leren, lichaamsbewegingen en ademhaling, bewuster waar te nemen en daarmee de HRV-positief de beïnvloeden.

Stress Pilot Concept

Stress-regulatie training met biofeedback
Met de Stress Pilot opent u zich een weg om nieuwe doelgroepen te vinden op het gebied van stress management. Positioneert u zich als professioneel dienstverlener in het zakelijke gezondheidsmanagement. Profiteer van de verkoop van de Stress Pilot, door deze aan uw klanten/patiënten aan te bieden.

Bestaande uit

 • Stress Pilot toestellen
 • Flyer voor de klanten/patiënten
 • Roll up/display
 • Presentatie
 • Online materiaal
 • Scholing
 • Eigen workshop
 • Marketing/advertenties
Stresspilot-Gezondheidstools-rapportage

Waar te gebruiken

Stress Pilot toestellen
1 extra trainer toestel + 5 toestellen voor de verkoop bv.

Flyer voor klanten/Patienten
250 flyers om op de balie te leggen of per post te versturen.

Roll up display
85x 200 rollup b.v. voor in de Praktijk als aandachttrekker.

Presentatie
Folies voor klanten acquisitie, TV, of training vloer, eigen homepage enz.

Online materiaal
Tekst en beeldmateriaal bv. voor homepage of nieuwsbrief.

Scholing
½ daagse scholing (ca 5 uur) voor trainer, verkoper (scholing in Rijssen).

Eigen workshop
Materiaal voor scholing en workshop voor eigen centrum of gebruik bij bedrijven.

Marketing/advertenties
Voorbeelden voor mailing of advertenties, b.v. krant of weekbladen.

Wetenschappelijke achtergrond

Experten systeem voor een moderne manier van stress management.

De Stress Pilot software gebruikt- en vergelijkt bij enkele gemeten parameters, de gemeten c.q. berekende waarden, met de resultaten van vergelijkbare leeftijd- en geslachtsgroepen. Dit is o.a. gebaseerd op een wetenschappelijke studie van Malessa et.al uit het jaar 2001. Doordat het product door de jaren heen wijd verspreid werd ingezet, verkreeg het zijn markt positie. Mede hierdoor werden er nog vele studies met de Stress Pilot doorgevoerd. Bepalend hierin zijn de studies van Loellgen et.al (2009-2010) als ook van Raaf et.al. (2010).

In de studie die door Lutz I (2014) werd doorgevoerd, werd onderzocht hoe een HRV-biofeedbacktraining, bij reeds beproefde behandel- en interventieconcepten ter voorkoming en behandeling van stress c.q. stressmanagement, een aanzienlijke effectiviteits- en efficiëntie stijging kan veroorzaken.
In dit wetenschappelijke proefschrift werd de focus van het onderzoek evenredig verdeeld over (individueel) gedrag en gedrag beïnvloed door omgeving (werk, familie).

Schröder

Schröder ontwikkelde in zijn proefschrift van 2016 een trainings-begeleidingsmodel voor een HRV-biofeedbacktraining. De daaruit verkregen bevindingen worden gebruikt in het Stress Pilot beoordelingssysteem voor trainingsadvies- als ook in de beoordeling van de trainingsresultaten. Verder resulteerde dit wetenschappelijke werk tot de algoritmen, waarmee optioneel door de Stress Pilot een automatische aanpassing ingesteld kan worden met betrekking tot intensiteit en omvang van de HRV-biofeedbacktraining.

StressPilot-Gezondheidstools